Παύλος Ανδρέου & Υιός ΛΤΔ – Άγιος Παύλος

Παύλος Ανδρέου & Υιός ΛΤΔ – Άγιος Παύλος

Η εταιρεία Παύλος Ανδρέου & Υιός Λτδ, αναλαμβάνει διάφορες εργασίες όπως:

  • Χωματουργικές εργασίες
  • Ανακύκλωση αδρανών υλικών
  • Κατασκευή gabions

Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στα τηλέφωνα: 99546293 & 99 696885

ads_wide

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *