Μνημεία Ηρώων – Αγρός

Μνημεία Ηρώων – Αγρός

Στο χωριό βρίσκονται τα ιστορικά μνημεία των:

Πέτρου Ηλιάδη

Αγωνίστριας Πιτσιλιάς

Κυριάκου Απέητου

Νέαρχου Κληρίδη

Ιδρυτών Ανωτέρας Σχολής 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *