Το Κοινοτικό Συμβούλιο Αγίου Κωνσταντίνου αποδέχεται “Πρόθεση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος” για διαχείριση του Οικήματος του Δημοτικού Σχολείο

 Το Κοινοτικό Συμβούλιο Αγίου Κωνσταντίνου αποδέχεται “Πρόθεση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος” για διαχείριση του Οικήματος του Δημοτικού Σχολείο

Η προθεσμία λήγει την Κυριακή 21 Απριλίου...

ads_wide

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Αγίου Κωνσταντίνου ανακοινωνει ότι αποδέχεται “Πρόθεση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος” για τη διαχείριση του Οικήματος του Δημοτικού Σχολείου, από μόνιμους κατοίκους του χωριού.

Η Εκδήλωση Ενδιαφέροντος πρέπει να είναι γραπτή, να αναφέρει τα ακριβή στοιχεία του ενδιαφερόμενου και να παραδοθεί σε οποιαδήποτε μέλος του Κοινοτικού Συμβουλίου μέχρι την Κυριακή 21 Απριλίου.

Δείτε την ανακοίνωση

skin-ad_2_120x600
skin-ad_2_120x600

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ