Τμ. Επιθεώρησης Εργασίας: Ζητά διακοπή εργασιών στα ορεινά λόγω ζέστης

 Τμ. Επιθεώρησης Εργασίας: Ζητά διακοπή εργασιών στα ορεινά λόγω ζέστης

Σε διακοπή εργασιών στα ορεινά λόγω ζέστης, καλεί το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας.

Σε διακοπή εργασιών στα ψηλότερα ορεινά, λόγω της πορτοκαλί προειδοποίησης για εξαιρετικά ψηλή θερμοκρασία, καλεί το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας με ανακοίνωσή τους, ενημερώνοντας εργοδότες και αυτοεργοδοτούμενους, ώστε να ακολουθήσουν τις οδηγίες.

Στην ανακοίνωση αναφέρει ότι, ενόψει της προειδοποίησης του Τμήματος Μετεωρολογίας για εξαιρετικά ψηλή θερμοκρασία σε πορτοκαλί επίπεδο επικινδυνότητας στα υψηλότερα ορεινά (1150-1650 μέτρα), απαιτείται να διακοπούν, μεταξύ των ωρών 12:00-16:00 όλες οι υπαίθριες βαριές και μέτριες εργασίες, οι εργασίες μεταφοράς προϊόντων ή/και παράδοσης προϊόντων με τη χρήση δίκυκλων οχημάτων (π.χ μοτοσικλέτας, μοτοποδηλάτου, ποδηλάτου) ή συσκευών προσωπικής κινητικότητας (scooters, e-scooters), όπως η μεταφορά ή/και παράδοση προϊόντων/φαγητού/αλληλογραφίας ή/και άλλων δραστηριοτήτων.

Σημειώνεται, ακόμα, ότι τόσο οι εργοδότες όσο και τα αυτοεργοδοτούμενα πρόσωπα πρέπει να μετρούν τις παραμέτρους (θερμοκρασία και σχετική υγρασία) που συμβάλλουν στον θερμικό φόρτο στους χώρους όπου διεξάγονται εργασίες. Συγκεκριμένα, αναφέρετα ότι πρέπει να ρυθμίζουν ανάλογα τις εργασίες τους και να εφαρμόζουν αλλαγή της κάθε εργασίας ή ανάπαυση ή διακοπή των εργασιών, ανάλογα με το είδος της εκτελούμενης εργασίας, καθώς και άλλα κατάλληλα και επαρκή μέτρα (οργανωτικά και τεχνικά) για την αποφυγή ή μείωση της θερμικής καταπόνησης.

Ως τέτοια μέτρα αναφέρονται τα συχνά μικρά διαλέιμματαγια ανάπαυση σε σκιερό, δροσερό μέρος ή κατάλληλα κλιματιζόμενο χώρο ή σε χώρο όπου γίνεται χρήση ανεμιστήρων όπου αυτό είναι εφικτό. Επίσης, συστήνεται η διαμόρφωση / επιλογή σκιερού μέρους ή κατασκευή κατάλληλων στεγάστρων για την εκτέλεση των εργασιών όπου τούτο είναι δυνατόν, καθώς και η εναλλαγή των εργαζομένων στην εργασία, ανάλογα με το είδος της εκτελούμενης δραστηριότητας.

Επίσης το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας συστήνει να αποφεύγετα, όπου είναι εφικτό, η επίπονη εργασία στο ύπαιθρο κατά τις πιο θερμές ώρες της ημέρας (12:00-16:00) και να διατίθεται στους εργαζόμενους πόσιμο δροσερό νερό (θερμοκρασίας 10 – 15οC).

Συστήνει, ακόμα, χορήγηση και χρήση από τους εργαζομένους κατάλληλου καλύμματος κεφαλής, χρήση από τους εργαζομένους ελαφρών, χαλαρών ειδών ένδυσης που αναπνέουν όπως είδη από βαμβάκι και χρήση κατάλληλων γυαλιών ηλίου, αποφυγή λήψης μεγάλων γευμάτων ή ζαχαρούχων τροφίμων ή κατάποσης οινοπνευματωδών ή καφεϊνούχων ποτών και κατάρτιση των εργαζομένων.

Η ανακοίνωση επισημαίνει ότι σε συνθήκες θερμοκρασίας 39ο – 46ο, πρέπει να διακόπτονται οι εργασίες, ανάλογα με το είδος και τη βαρύτητα της εργασίας, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Κώδικα Πρακτικής.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν από την ιστοσελίδα του ΤΕΕ στην ενότητα Θερμική Καταπόνηση ή/και να επικοινωνούν με τους Επιθεωρητές στα κατά τόπους Επαρχιακά Γραφεία του Τμήματος στη Λευκωσία 22879191, στη Λεμεσό 25827200, στη Λάρνακα 24805327, στην Πάφο 26822715 και στην Αμμόχωστο 23819750.

ΚΥΠΕ

ads_wide
skin-ad_1_120x600
skin-ad_1_120x600

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ