Υπουργικό: «Ναι» στο Σχέδιο Χορηγιών για εγκατάσταση ηλιακών – Το ποσό για ορεινές περιοχές

 Υπουργικό: «Ναι» στο Σχέδιο Χορηγιών για εγκατάσταση ηλιακών – Το ποσό για ορεινές περιοχές
ads-img-3

Ο προϋπολογισμός του προτεινόμενου Σχεδίου ανέρχεται στα 2 εκ. ευρώ.

Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε το Σχέδιο Χορηγιών για Εγκατάσταση ή Αντικατάσταση Ηλιακών Συστημάτων Παραγωγής Ζεστού Νερού Χρήσης σε Κατοικίες, το οποίο προνοεί την επιχορήγηση ολοκληρωμένων συστημάτων θέρμανσης νερού όπως κύλινδρος και ηλιακά πλαίσια.

Το σχέδιο αφορά ανανέωση του υφιστάμενου σχεδίου με αυξημένες επιδοτήσεις σε ορισμένες κατηγορίες και αύξηση του συνολικού κονδυλίου (από 600 χιλιάδες ευρώ σε 2 εκ. ευρώ).

ads_wide

Όπως αναφέρει η απόφαση του Υπουργικού, το ποσό χορηγίας ανά αίτηση/κατοικία ανέρχεται για τη γενική κατηγορία σε 500 ευρώ, για κατοικίες όπου διαμένουν ευάλωτοι καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας 900 ευρώ και για κατοικίες που εμπίπτουν σε ορεινές περιοχές 900 ευρώ.

Σημειώνεται ότι, ο εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί θα πρέπει να περιλαμβάνεται στον κατάλογο επιλέξιμου εξοπλισμού και η εγκατάσταση του να γίνεται από συμμετέχοντες πιστοποιημένους εγκαταστάτες από κατάλογο συμμετεχόντων εγκαταστατών.

Ο προϋπολογισμός του προτεινόμενου Σχεδίου ανέρχεται στα 2 εκ. ευρώ.

Η διαδικασία υποβολής προτάσεων θα παραμένει σε ισχύ μέχρι τις 20.12.2023 ή μέχρι την οριστική υποβολή τριών χιλιάδων αιτήσεων, όποιο από τα δύο επισυμβεί πρώτο.

skin-ad_2_120x600
skin-ad_1_120x600

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ