Προκήρυξη προσφοράς για ενοικίαση κτιρίου του Κοινοτικού Συμβουλίου Αγριδιών

 Προκήρυξη προσφοράς για ενοικίαση κτιρίου του Κοινοτικού Συμβουλίου Αγριδιών
ads-img-2

Όλες οι οδηγίες αναλυτικά:

ads_wide

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Αγριδιών δέχεται προσφορές για ενοικίαση του Κτιρίου του Κοινοτικού Συμβουλίου Αγριδιών. (Πάρκο Παιδιού Ήρωα Κωστάκη Ι. Βαλανίδη)

Γενικές οδηγίες:

– Τελευταία ημέρα παράδοσης των προσφορών, καθορίζεται η 5η Απριλίου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 6:00 μ. μ.

• Οι προσφορές που θα παραδίδονται εκπρόθεσμα δεν θα γίνονται αποδεκτές

• Όλες οι προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν υπογραμμένες και να απευθύνονται προς το

Κοινοτικό Συμβούλιο Αγριδιών, σε κλειστό φάκελο, με θέμα:

Ενοικίαση του Κτιρίου του Κοινοτικού Συμβουλίου Αγριδιών (Πάρκο Παιδιού Ήρωα Κωστάκη Ι. Βαλανίδη) στα Αγρίδια.

– Η προσφορά υποβάλλεται πάνω στο έντυπο που θα βρείτε παρακάτω, συμπληρώνοντας τον όρο 25, στην σελίδα αρ. 4

* Το Κοινοτικό Συμβούλιο Αγριδιών δεν είναι υποχρεωμένο να δεχθεί την υψηλότερη ή οποιανδήποτε άλλη προσφορά.

• Οι προσφοροδότες δεσμεύονται από την τιμή που θα δώσουν.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 99884198– Ανδρέας Ευγενίου – Πρόεδρος

Βρείτε εδώ το έντυπο:

ΑΓΡΙΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΠΑΡΚΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

skin-ad_1_120x600
skin-ad_2_120x600

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ