Προκήρυξη 5 προσφορών από το Κοινοτικό Συμβούλιο Αγριδιών για εργασίες και συντηρήσεις

 Προκήρυξη 5 προσφορών από το Κοινοτικό Συμβούλιο Αγριδιών για εργασίες και συντηρήσεις
ads-img-2

Οι σχετικές ανακοινώσεις με όλες τις πληροφορίες για την κάθε προσφορά.

ads_wide

Στην προκήρυξη πέντε διαφορετικών προσφορών προχώρησε το Κοινοτικό Συμβούλιο Αγριδιών για ανάγκες που προκύπτουν στην κοινότητα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Κοινοτικό Συμβούλιο, αναζητoύνται προσφορές για: 

-Ετήσια Επιδιόρθωση, Συντήρηση και Αναβάθμιση των Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων των Κοινοτικών Κτιρίων και Δημοσίων Χώρων της Κοινότητας για το έτος 2024

-Ετήσια καθαριότητα Δρόμων, Δημοσίων Χώρων (Πλατεία- Ελιόμυλος, Εκδρομικός Χώρος και Σημείο Θέας) στην Κοινότητα για το έτος 2024

-Ετήσιες Επιδιορθώσεις, Συντηρήσεις και οποιασδήποτε φύσης εργασίες εντός της Κοινότητας Αγριδιών, για το έτος 2024

-Ετήσια Επιδιόρθωση, Συντήρηση και Αναβάθμιση Υδατοπρομήθειας της Κοινότητας Αγριδιών για το έτος 2024

-Ετήσια συντήρηση, επιδιόρθωση και ανέγερση σε διαφορά σημεία εντός της Κοινότητας Αγριδιών, μικρών έργων για το έτος 2024

Όπως τονίζει στις σχετικές ανακοινώσεις του το Κοινοτικό Συμβούλιο, οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν στο κουτί προσφορών, στα γραφεία του Κοινοτικού Συμβουλίου Αγριδιών Λεμεσού, το αργότερο μέχρι τις 29/12/2023 και ώρα 14:00μ.μ.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου,  Ανδρέα Ευγενίου στο τηλέφωνο: 99884198.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε στην ανάλογη προσφορά που σας ενδιαφέρει: 

-Προσφορά για Ετήσια Επιδιόρθωση, Συντήρηση και Αναβάθμιση των Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων των Κοινοτικών Κτιρίων και Δημοσίων Χώρων της Κοινότητας για το έτος 2024

-Προσφορά για Ετήσια καθαριότητα Δρόμων, Δημοσίων Χώρων (Πλατεία- Ελιόμυλος, Εκδρομικός Χώρος και Σημείο Θέας) στην Κοινότητα για το έτος 2024

-Προσφορά για Ετήσιες Επιδιορθώσεις, Συντηρήσεις και οποιασδήποτε φύσης εργασίες εντός της Κοινότητας Αγριδιών, για το έτος 2024

-Προσφορά για Ετήσια Επιδιόρθωση, Συντήρηση και Αναβάθμιση Υδατοπρομήθειας της Κοινότητας Αγριδιών για το έτος 2024

-Προσφορά για Ετήσια συντήρηση, επιδιόρθωση και ανέγερση σε διαφορά σημεία εντός της Κοινότητας Αγριδιών, μικρών έργων για το έτος 2024

skin-ad_2_120x600
skin-ad_2_120x600

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ