«Παλιά έρκουνταν στον καφενέ για ένα καφέ τζαι τσιάρο»

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *