Ο Φιλοδασικός Σύνδεσμος Αγρού φιλοξενεί διεθνή ανταλλαγή νέων

 Ο Φιλοδασικός Σύνδεσμος Αγρού φιλοξενεί διεθνή ανταλλαγή νέων
ads-img

Ο Φιλοδασικός Σύνδεσμος Αγρού, φιλοξενεί μεταξύ 22-30 Σεπτεμβρίου την διεθνή ανταλλαγή νέων με τίτλο “Together 4 our planet”, υπό την αιγίδα του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου και του Ευρωπαϊκού προγράμματος για την νεολαία, την εκπαίδευση και τον αθλητισμό, ERASMUS+.

ads_wide

Σε ανακοίνωση αναφέρεται ότι συμμετέχουν συνολικά 40 νέοι ηλικίας ηλικίας 18-30 ετών που προέρχονται από 4 Ευρωπαϊκές χώρες (Ισπανία, Τσεχία, Ουγγαρία, Ελλάδα, και Κύπρο) και οι οποίοι ανταλλάσσουν ιδέες, απόψεις, προτάσεις και καλές πρακτικές σχετικά με την κλιματική αλλαγή, την ανακύκλωση και την αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών.

Το πρόγραμμα δραστηριοτήτων περιλαμβάνει έρευνες, συζητήσεις και εργαστήρια που σχετίζονται με περιβαλλοντικά ζητήματα όπως είναι, για παράδειγμα, τα ζητήματα της κλιματικής αλλαγής, της βιοποικιλότητας, του ελέγχου της ρύπανσης και της βιώσιμης διαχείρισης και προστασίας των φυσικών πόρων. Το έργο, πέραν από την ευαισθητοποίηση και τη γνώση σχετικά με τη βιώσιμη συσκευασία και τη διαχείριση απορριμμάτων, φιλοδοξεί να καλλιεργήσει διαπολιτισμικές αξίες όπως η αποδοχή και η ανεκτικότητα μέσω της ομαδικής εργασίας.

Προσβλέπει επίσης στην ανάπτυξη κατευθυντήριων γραμμών για την επίτευξη των στόχων της αειφόρου ανάπτυξης και της προώθησης και εφαρμογής φιλικών προς το περιβάλλον πολιτικών και πρακτικών, στη βάση και των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

skin-ad_1_120x600
skin-ad_2_120x600

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ