Μνημείο Ηρώων – Άγιος Κωνσταντίνος

Μνημείο Ηρώων – Άγιος Κωνσταντίνος

Στο χωριό βρίσκονται τα μνημεία των Ηρώων της κοινότητας:

-Γιαννάκη Χριστοφόρου

-Ευάγγελος Αθ. Μουλλωτός 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *