Υπογράφηκε μνημόνιο για υπηρεσίες διαστήματος στη γεωργοκτηνοτροφία

 Υπογράφηκε μνημόνιο για υπηρεσίες διαστήματος στη γεωργοκτηνοτροφία
ads-img

Μνημόνιο Υπ.Γεωργίας-ΤΕΠΑΚ για υπηρεσίες διαστήματος στη γεωργοκτηνοτροφία.

ads_wide

Υπογράφηκε το μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και του Κέντρου Αριστείας «Ερατοσθένης» του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, με σκοπό τη συνεργασία και τον καθορισμό των δυνατοτήτων ανάπτυξης βασικών και εφαρμοσμένων ερευνών, σχετικά με τη διευκόλυνση της καινοτομίας στους τομείς της τηλεπισκόπησης και της διαστημικής παρακολούθησης του περιβάλλοντος, με θεματολογία τη γεωργοκτηνοτροφία της Κύπρου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, με το μνημόνιο αναγνωρίζονται οι ωφέλειες που θα προκύψουν από τη σύμπραξη, τη συνεργασία και την αμοιβαία συνεισφορά στην προσπάθεια περαιτέρω προώθησης και κατανόησης της ποιότητας υπηρεσιών Διαστήματος, Παρατήρησης Γης και Γεωπληροφορικής.

Συγκεκριμένα, η συνεργασία θα καλύπτει συνεργασία σε θεμελιώδη, ακαδημαϊκή έρευνα για τη γεωργοκτηνοτροφία της Κύπρου, την παροχή αμοιβαίας πρόσβασης σε εγκαταστάσεις και δεδομένα για σκοπούς θεμελιώδους, ακαδημαϊκής έρευνας, την ενθάρρυνση σύμπραξης και συνεργασίας σε έργα στα οποία συμμετέχει το προσωπικό του ΥΓΑΑΠ και του Κέντρου Αριστείας και την υποστήριξη μεταφοράς τεχνογνωσίας και εκπαίδευσης προσωπικού σε συναφή θέματα.

Επίσης, θα καλύπτει την κοινή διεξαγωγή συνεδρίων, σεμιναρίων και διαλέξεων σε συναφή θέματα, την αξιοποίηση κοινής συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα σε συναφή θέματα και τη διευκόλυνση στην ανταλλαγή επιστημονικών πληροφοριών και δεδομένων.

Σημειώνεται ότι το μνημόνιο θα ισχύει για περίοδο πέντε ετών.

Το μνημόνιο υπέγραψαν ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Πέτρος Ξενοφώντος και ο Διευθύνων Σύμβουλος του Κέντρου, Διόφαντος Χατζημιτσής.

skin-ad_1_120x600
skin-ad_1_120x600

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ