Ο Αθλητικός Πολιτιστικός Όμιλος Λουβαρά δέχεται προσφορές για την διαχείριση του οικήματος στην κοινότητα

 Ο Αθλητικός Πολιτιστικός Όμιλος Λουβαρά δέχεται προσφορές για την διαχείριση του οικήματος στην κοινότητα
ads-img

Διαβάστε την ανακοίνωση

ads_wide
Ο Αθλητικός Πολιτιστικός Όμιλος Λουβαρά δέχεται προσφορές για την διαχείριση του οικήματος στη κοινότητα μας.
 
Όροι προσφορών:
1. Τελευταία μέρα αποδοχής προσφορών η Παρασκευή 28η Ιουνίου 2024.
2. Λειτουργία σε καθημερινή βάση.
3. Πέραν του ενοικίου ο ενοικιαστής καλείται να πληρώνει όλους τους λογαριασμούς κοινής ωφελείας (ΑΗΚ, CYTA, ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΣΚΥΒΑΛΑ)
4. Η διάρκεια είναι για 2 χρόνια με δικαίωμα ανανέωσης, με την επιθυμία και των δυο μερών.
5. Ο ενοικιαστής πρέπει να γνωρίζει ότι ο ΑΠΟΛ διατηρεί το δικαίωμα να διοργανώνει κατά καιρούς εκδηλώσεις πάντα σε συνεννόηση με τον διαχειριστή για τους φίλους και μέλη του σωματείου, αφού αυτό ορίζει και ο σκοπός ίδρυσης και ύπαρξης του μέσα στα πλαίσια προσφοράς τόσο προς τα μέλη του όσο και στην κοινότητα μας.
Το Δ Σ του ΑΠΟΛ δεν είναι υποχρεωμένο να αποδεχτεί την υψηλότερη ή και οποιαδήποτε προσφορά.
Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις αποτείνεστε στον πρόεδρο του σωματείου κ.Γρηγόρη Γρηγορίου στο τηλέφωνο 99681191.
 
Οι προσφορές θα παραδίδονται εσώκλειστες σε φάκελο στο ίδιο τον πρόεδρο.
skin-ad_1_120x600
skin-ad_2_120x600

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ