Η Κοινότητα Κυπερούντας συμμετέχει για τρίτη χρονιά στο πρόγραμμα Interreg Ελλάδα – Κύπρος με την ακρωνύμια ΑΝΕΛΙΞΗ

 Η Κοινότητα Κυπερούντας συμμετέχει για τρίτη χρονιά στο πρόγραμμα Interreg Ελλάδα – Κύπρος με την ακρωνύμια ΑΝΕΛΙΞΗ
ads-img-2

Η Κοινότητα Κυπερούντας συμμετέχει για τρίτη χρονιά στο πρόγραμμα Interreg Ελλάδα –Κύπρος με την ακρωνύμια ΑΝΕΛΙΞΗ. Δικαιούχος στο πρόγραμμα είναι το Πολυτεχνείο Κρήτης και Εταίροι το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Κυπερούντας και το ΔΕΥΑ Πάρου.

ads_wide

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει αναβάθμιση υφιστάμενων εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων για τη διαχείριση των αυξανόμενων αναγκών και τη μείωση του λειτουργικού κόστους με την εγκατάσταση στο βιολογικό σταθμό μηχανολογικού και άλλου εξοπλισμού.

Το 2023 τοποθετήθηκε στο σταθμό επεξεργασίας λυμάτων πρόσθετος εξοπλισμός με στόχο τη μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και την αύξηση του όγκου λυμάτων που δέχεται ο βιολογικός ,από τριακόσια κυβικά σε εξακόσια.

Ο νέος επιπρόσθετος εξοπλισμός αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία εντός του 2024. Το κόστος του εξοπλισμού ανήλθε στις 400 χιλιάδες το οποίο καλύπτεται πλήρως από το πρόγραμμα .

Εντός του 2023 ολοκληρώθηκε και ο σχεδιασμός της β φάσης του αποχετευτικού της κοινότητας Κυπερούντας η οποία καλύπτει την περιοχή αέρας-λιβάδι-νοσοκομείο –καρβουνάς. Ο σχεδιασμός υλοποιήθηκε από το τμήμα υδάτων με κόστος 200 χιλιάδες ευρώ.

Στις φωτογραφίες φαίνεται ο νέος εξοπλισμός αποκτήθηκε μέσα από το πρόγραμμα και αναμένεται να τεθεί άμεσα σε λειτουργία.

skin-ad_1_120x600
skin-ad_1_120x600

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ