Εγκαίνια Φωτογραφιών από την εκκλησία της Παναγίας Κανακαριάς στην Άλωνα

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *